Apie mus

Apie mus

APIE MUS

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“ įsteigtas 2015 m. kovo 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-2287.  Įstaiga duris ugdytiniams atvėrė 2016 m. rugsėjo 8 d. Lopšelis-darželis „Gluosnis“ įkurtas Vilniaus miesto Viršuliškių mikrorajone (Justiniškių g. 65), vietoje į Žvėryną išsikėlusios Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos. Darželyje veikia  9 skirtingo amžiaus grupės vaikams nuo 1,5  iki 7 metų. Įrengtos atskiros salės: aktų/renginių salė, sporto salė ir valgykla. Joje maitinasi 3- 7 m. vaikučiai; lopšelio grupės vaikučiai valgo grupėse.

Jaukioje, šiuolaikiškoje įstaigos aplinkoje vaikai ugdomi kompetentingų  pedagogų, kurie nuolat ieško naujų ugdymo formų ir metodų iškeltiems ugdymo prioritetams siekti. Lopšelyje-darželyje dirba specialistai, yra įrengti atskiri  logopedo, psichologo ir socialinio pedagogo kabinetai. Kiekvienas vaikas yra visapusiškai išprusęs tada, kai stiprus ir tvirtas jo kūnas, todėl prioritetine ugdymo kryptimi pasirinktas  vaiko emocinio  intelekto ugdymas, didelį dėmesį skiriant sportui ir  sveikai gyvensenai. Darželyje  kiekvienas vaikas gali išreikšti save įvairiuose papildomo ugdymo užsiėmimuose. Įstaigos ugdytiniai turi galimybę susipažinti ir  naudotis  įvairiomis šiuolaikinėmis technologijomis, o pedagogai  į ugdomąją veiklą integruoti interaktyvias lentas ir grindis, naudotis kompiuteriais. Siekiant  sužadinti vaikų domėjimąsi  muzika ir išmokti derinti aktyvų žaidimą lauke su muzikos garsais, pajusti judesio ir garso ryšį,   organizuojamos veiklos specialiai įrengtoje lauko erdvėje.

Didelis dėmesys skiriamas fizinės ir psichinės vaikų sveikatos puoselėjimui ir saugumui.  Todėl įstaigoje organizuojamų renginių tematika siejasi su sveikatingumu, sportu, geromis emocijomis. Įstaigoje taikomi  Emilia R.  metodikos elementai: grupėse  įrengtos kūrybinių tyrinėjimų erdvės su šviesos stalu ir kinetiniu smėliu, daug dėmesio skiriama tėvų dalyvavimui grupės gyvenime, eksperimentinei, tiriamajai veiklai. Dažnai įstaigos patalpose skamba rami, relaksacinė muzika, kuri nuteikia vaikus ir pedagogus išradingai, kūrybingai ir įspūdingai dienai.  Rytais  vaikučiai aktyviai mankštinasi, o 2 kartus per savaitę organizuojamos kūno kultūros ir meninio ugdymo veiklos.

Lopšelis-darželis „Gluosnis“ drauge su ugdytinio šeima siekia aukštos vaikų ugdymo kokybės,  stengiasi įdiegti ikimokyklinio ugdymo naujoves. Intensyviai  skatinamas aktyvus  ugdytinių tėvų dalyvavimas  darželio  bendruomenės gyvenime: organizuojamos aplinkos tvarkymo  akcijos „Darom Gluosnis“, tėveliai kviečiami dalyvauti  įvairiuose   projektuose, meninėse popietėse, parodose ir tradicinėse šventėse.

Mes tikime, kad mūsų buvimas kartu padeda susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, inicijuoti pokalbį, išklausyti, atskleisti save, pasipriešinti skriaudėjams, įveikti sunkumus, stresą, išspręsti konfliktus, būti savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, nesidrovėti artumo, atpažinti, valdyti jausmus ir pan. Šie įgūdžiai padeda vaikams tapti atsakingais, rūpestingais ir veiksmingai dirbančiais suaugusiaisiais. Tie patys emocinio intelekto įgūdžiai, lemiantys vaiko populiarumą tarp draugų bei uolumą mokykloje, po daugelio metų jam padės darbe ar sukūrus savo šeimą.

Pedagogai dalyvauja metodinio ratelio „Versmė“ renginiuose, daugelio Vilniaus miesto ugdymo įstaigų, institucijų, organizacijų konkursuose, konferencijose, edukaciniuose renginiuose, kurių metu kaupiama geroji patirtis, o vėliau ja dalijamasi įstaigoje.

Mes siekiame, kad tėvai (globėjai) būtų visaverčiai ugdymo proceso dalyviai. Su jais derinami visi ugdymo proceso, vaikų pasiekimų klausimai.  Mes pastebėjome, kad tėveliai intuityviai supranta darželyje ugdomo  emocinio intelekto prasmę ir svarbą, nes  geriausi rezultatai pasiekiami, kada emocinio intelekto lavinimas pradedamas kuo anksčiau ir kuo įvairesniais būdais.