VIZIJA

 

Moderni, patraukli, atvira nuolatinei kaitai, demokratiška įstaiga, teigiamų emocinių vertybių puoselėtoja ir skatintoja, orientuota į visapusiškų aktyvių vaiko gebėjimų, sporto ir sveikos gyvensenos raiškos, visuomenės poreikių tenkinimą, gebanti teikti kvalifikuotą, visapusišką pedagoginę-psichologinę  pagalbą šeimoms.

 

MISIJA

Ugdymo įstaiga, garantuojanti ugdymo(si) proceso kokybę, pripažįstanti individualų vaiko tobulėjimo kelią, kurianti palankią, saugumą ir aktyvumą, emocinį stabilumą garantuojančią vaiko ugdymo(si) aplinką. Skatinanti bendruomenę rūpintis vaikų sveikatos ugdymu ir mokymu, siekianti  kuo intensyviau stiprinti vaikų sveikatą, gilinti sveikatos žinias, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, ugdyti vaikų atsakomybę už savo ir kitų sveikatą.

 

FILOSOFIJA

Stiprus kūnas stiprina protą (T. Džefersonas)

 

ĮSTAIGOS PRIORITETINĖS SRITYS

 

  • Socialinis-emocinis vaikų ugdymas
  • Vaikų sveikatos stiprinimas
  • Švietimo kokybės gerinimas ir ugdymo modernizavimas
  • Saugi, moderni aplinka