Patvirtinta
Vilniaus l./d. “Gluosnis” Direktoriaus
2020-01-23 Įs. Nr. V-11

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA

TARYBOS PIRMININKAS

Rūta Šetkuvienė (mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą)

NARIAI

Jovita Augulienė (mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio
ugdymo programą)
Ramunė Pilotė (mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio
ugdymo programą)
Irena Zubrickienė (mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio
ugdymo programą)
Valerijus Prokopovičius (tėvų atstovas)
Olga Navickienė (tėvų atstovė)
Eglė Valienė (tėvų atstovė)
Kristina Griniuk-Malinina (tėvų atstovė)

Dokumentas