Patvirtinta
Vilniaus l./d. “Gluosnis” Direktoriaus
2021-03-15 Įs. Nr. V-19

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

PIRMININKAS

Inga Baškauskaitė-Boronova (logopedė)

PAVADUOTOJAS

Daiva Grigusevičienė (socialinė pedagogė)

SEKRETORIUS

Renata Blažytė-Karpinė
(mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą)

NARIAI

Nadežda Radevič (psichologė)

Kotryna Villiams  (tėvų atstovas)

 

Dokumentas