Patvirtinta
Vilniaus l./d. “Gluosnis” Direktoriaus
2021-12-07 Įs. Nr. V-97

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA

TARYBOS PIRMININKAS

Rūta Šetkuvienė (mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą)

NARIAI

Jovita Augulienė (mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio
ugdymo programą)
Ramunė Pilotė (mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio
ugdymo programą)
Irena Zubrickienė (mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio
ugdymo programą)

Eglė Valienė(tėvų atstovė)
Kristina Griniuk – Malinina
 (tėvų atstovė)

Sonata Morozienė (tėvų atstovė)
Renata Blažytė – Karpinė (tėvų atstovė)

Dokumentas