Išrinkta
Vilniaus l./d. “Gluosnis”
Darbo tarybos rinkimuose
2021 m. kovo 22 d.

DARBO TARYBA

TARYBOS PIRMININKAS

Renata Ciūnienė (meninio ugdymo mokytoja)

NARIAI

Virginija Sinkevičienė (mokytoja, dirbanti pagal
priešmokyklinio ugdymo programą)
Jovita Augulienė (mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą)

Dokumentas