Apie mus

Lopšelis-darželis „Gluosnis“ įsteigtas 2015 m. kovo 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-2287.  Įstaiga duris  ugdytiniams atvėrė 2016 m. rugsėjo 8 d. Lopšelis-darželis „Gluosnis“ įkurtas Vilniaus miesto Viršuliškių mikrorajone (Justiniškių g. 65), vietoje į Žvėryną išsikėlusios Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos. Darželyje veikia  9 skirtingo amžiaus grupės vaikams nuo 1,5  iki 7 metų. Įrengtos atskiros salės: aktų/renginių salė, sporto salė ir valgymo salė. Valgymo salėje yra maitinami 3- 7 m. vaikučiai, o lopšelio grupės vaikučiai maitinasi grupėse.

Jaukioje, šiuolaikiškoje įstaigos aplinkoje vaikai ugdomi kompetentingų  pedagogų, kurie ir nuolat ieško  naujų ugdymo formų ir metodų iškeltiems ugdymo prioritetams siekti. Lopšelyje-darželyje dirba patyręs logopedas, meninio ugdymo pedagogas, reikiamą pagalbą vaikams ir jų šeimoms teikia psichologas ir socialinis pedagogas. Įstaigoje yra įrengti atskiri  logopedo pratybų , slaugytojo , psichologo ir socialinio pedagogo kabinetai. Kolektyvo įsitikinimu, kiekvienas vaikas yra visapusiškai išprusęs tada, kai stiprus ir tvirtas jo kūnas, todėl prioritetine ugdymo kryptimi pasirinktas  vaiko emocinio  intelekto ugdymas , didelį dėmesį skiriant  sportui ir  sveikai gyvensenai. Darželyje  kiekvienas vaikas gali išreikšti save šokio, dainavimo, kalbų mokymosi, lipdymo iš molio, krepšinio ir futboliuko papildomose ugdomosiose veiklose. Įstaigos ugdytiniai turi galimybę susipažinti ir  naudotis  įvairiomis, šiuolaikinėmis technologijomis, o pedagogai  į ugdomąjai veiklą integruoja  interaktyvias grindis, interaktyvias lentas, norint  sužadinti vaikų domėjimąsi  muzika ir išmokti derinti aktyvų žaidimą lauke su muzikos garsais, pajusti judesio ir garso ryšį,   organizuojamos veiklos specialiai įrengtoje lauko erdvėje . Didelis dėmesys skiriamas fizinės ir psichinės vaikų sveikatos puoselėjimui ir saugumui.  Todėl įstaigoje organizuojamų renginių tematika siejasi su sveikatingumu, sportu, geromis emocijomis. Įstaigoje taikomi  Emilia R.  metodikos elementai: grupėse  įrengta kūrybinių tyrinėjimų erdvė su šviesos stalu ir kinetiniu smėliu, daug dėmesio skiriant tėvų dalyvavimui grupės gyvenime, eksperimentinei, tiriamąjai veiklai. Kiekvieną dieną įstaigos patalpose skamba rami, relaksacinė muzika, kuri nuteikia vaikus ir pedagogus  ramiai, išradingai,  kūrybingai ir įspūdingai dienai.  Rytais  vaikučiai aktyviai mankštinasi, o 2 per savaitę organizuojamos kūno kultūros ir meninio ugdymo veiklos.  Užsiėmimų metu vaikai aktyviai sportuoja ir  mokosi šokių judesių , dainuoti, vaidinti, klausytis muzikos. Lopšelis-darželis „Gluosnis“ drauge su ugdytinio šeima siekia aukštos vaikų ugdymo kokybės,  stengiasi įdiegti ikimokyklinio ugdymo naujoves. Intensyviai  skatinamas aktyvus  ugdytinių tėvų dalyvavimas  darželio  bendruomenės gyvenime: organizuojamos aplinkos tvarkymo  akcijos „Darom Gluosnis“, tėveliai kviečiami dalyvauti  įvairiuose   projektuose, meninėse popietėse, parodose ir tradicinėse šventėse.

Mes tikime, kad mūsų buvimas kartu,padeda susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, inicijuoti pokalbį, išklausyti, atskleisti save, pasipriešinti skriaudėjams, įveikti sunkumus, stresą, išspręsti konfliktus, būti savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, nesidrovėti artumo, atpažinti, valdyti jausmus ir pan. Šie įgūdžiai padeda vaikams tapti atsakingais, rūpestingais ir veiksmingai dirbančiais suaugusiaisiais. Tie patys emocinio intelekto įgūdžiai, lemiantys vaiko populiarumą tarp draugų bei uolumą mokykloje, po daugelio metų jam padės darbe ar sukūrus savo šeimą. Pedagogai dalyvauja metodinio ratelio „Versmė“ renginiuose, Visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose konkursuose, Vilniaus miesto ugdymo įstaigų bei institucijų, visos Lietuvos organizuojamose konferencijose, konkursuose, edukaciniuose renginiuose, kurių metu kaupiama bei dalijamasi gerąja patirtimi.

Mes siekiame, kad tėvai (globėjai) būtų visaverčiai ugdymo proceso dalyviai. Su jais derinami visi ugdymo proceso, vaikų pasiekimų klausimai.  mes pastebėjome, kad tėveliai intuityviai supranta darželyje ugdomo  emocinio intelekto prasmę ir svarbą, nes  geriausi rezultatai pasiekiami, kada emocinio intelekto lavinimas pradedamas kuo anksčiau ir kuo įvairesniais būdais.