Darbo laikas 7.00-18.00

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
Gita Čekanavičienė
Rūta Katkevičienė
soc.ped. Daiva Grigusevičienė
Mokytojos padėjėja:
Rita Tumanova