Patvirtinta
Vilniaus l./d. “Gluosnis” Direktoriaus
2021-11-11 Įs. Nr. V-86

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

PIRMININKAS

Inga Baškauskaitė-Boronova (logopedė)

PAVADUOTOJAS

Daiva Grigusevičienė (socialinė pedagogė)

SEKRETORIUS

Renata Blažytė-Karpinė
(mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą)

NARIAI

Nadežda Radevič (psichologė)

Kotryna Villiams  (tėvų atstovas)

Ramunė Pilotė
(mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio
ugdymo programą)

Rita Šturienė (l.e.p direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

 

Dokumentas