Lopšelio – darželio „Gluosnis“

HIMNAS

1.

Kas rytą aš einu,

Į „Gluosnį“ takeliu.

Ten vaikučiai išdykauja,

Žaidžia, šoka ir pokštauja.

Priedainis

Mums „Gluosnyje“ smagu,

Mums „Gluosnyje“ jauku,

Draugaukime kartu (duoda vienas kitam ranką) –

Ir aš (rodo į save), ir tu (suploja vienas su kitu delnais).

2.

Ten kasdieną skamba dainos,

Ten mūs laukia puikios veiklos.

Ten mes randame spalvas,

Ir dėliojam dėliones.

Priedainis

Mums „Gluosnyje“ smagu,

Mums „Gluosnyje“ jauku,

Draugaukime kartu (duoda vienas kitam ranką) –

Ir aš (rodo į save), ir tu (suploja vienas su kitu delnais).

3.

Šypsena ir rankos švelnios

Mažą vaiką apkabins.

Sportas ir sveika mityba

Mus sveikai visus augins.

Priedainis

Mums „Gluosnyje“ smagu,

Mums „Gluosnyje“ jauku,

Draugaukime kartu (duoda vienas kitam ranką) –

Ir aš (rodo į save), ir tu (suploja vienas su kitu delnais).

4.

„Gluosnis“ kviečia į svečius

Ir mažus ir didelius.

Šypsokimės visi,

Ir bus diena šviesi.

Priedainis

Mums „Gluosnyje“ smagu,

Mums „Gluosnyje“ jauku,

Draugaukime kartu (duoda vienas kitam ranką) –

Ir aš (rodo į save), ir tu (suploja vienas su kitu delnais).

 

 

Eiles kūrė:

 meninio ugdymo pedagogė Renata Ciūnienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Andrejeva