GPM parama

KVIEČIAME JUS PRISIDĖTI PRIE

 LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ SVAJONIŲ ĮGYVENDINIMO,

 SKIRIANT 1,2 PROCENTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO!

Didelis AČIŪ visiems, 2021 metais parėmusiems darželį 😊

Kviečiame jus paremti mūsų darželį ir šiemet – tai galite padaryti, pateikdami FR0512 deklaraciją elektroniniu būdu per EDS. Kaip skirti GPM paramą:
https://www.kaipkada.lt/news/kaip-skirti-gpm-12-06-proc-parama-2022-metais/
Savo indėliu Jūs prisidėsite prie vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo, inovatyvių priemonių įsigijimo. Gautas lėšas planuojame skirti naujų edukacinių aplinkų kūrimui, įv.
mokytojų ir tėvų iniciatyvoms įgyvendinti.
Formą FR0512, vedlio pagalba reikia pateikti iki 2022 m. gegužės 2 d.

 

Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Gluosnis“ duomenys,

reikalingi formos FR0512 pildymui:

1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris  – 304028651

2. Paramos gavėjo pavadinimas  – Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“

3. Paramos gavėjo adresas  – Vilnius, Justiniškių g. 65

4. Lopšelio-darželio „Gluosnis“ atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT  314010051003579526

5. Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) – iki 1,2%

Ačiū! Su Jūsų pagalba mes galime padaryti dar daugiau!