Pilietinio ir tautiškumo ugdymo renginys „Plazdėk, trispalve!“, skirtas vasario 16 – ajai paminėti

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Prieššventinę savaitę įstaigoje buvo  rengiamos  įvairios veiklos. Ugdytiniai buvo supažindinami su gimtojo krašto unikalumu bei svarbiomis Lietuvos istorinėmis vietomis. Sumanios lopšelio-darželio pedagogės vaikams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė Lietuvos valstybės simbolius.  Vasario 14 – 15 dienomis vyko šventiniai renginiai muzikos salėje.  Šventes pradėjome  iškilmingai giedodami Lietuvos himną. Vėliau vaikų dainuojamos dainelės, deklamuojami eilėraščiai, atliekami muzikiniai kūriniai, šokiai, skirti šiai svarbiai datai paminėti, suteikė ypatingą ir šventišką atmosferą.

Prisijungėme prie  UAB Percussion Play Baltics organizuojamos ir jau tradicija tapusios akcijos “Lietuvos vaikai sveikina Lietuvą skambindami varpais”