Gamta – įkvėpimo šaltinis

„Pelėdžiukų“ – „Kiškučių“ gr. STEAM veikla „Sraigių lenktynės“ bei „Ežiukų“ – „Lapiukų“ gr. kūrybinė veikla lauke. Darže užaugintos gėrybės ištirpo čia pat prie lysvės.